Trampa – 2024

Trampa Nedir?

Trampa sözlük karşılığı olarak “değişim, değiş tokuş veya takas”dır.  Bir malın, diğeri ile takas edilmesi anlamına gelmektedir.

Tapu da bir kişiye ait taşınmazın, başka bir kişiye ait taşınmaz ile para karşılığı olmadan, yada aradaki farkın ödenerek, birbirleri ile takas edilmesine trampa denir.

Trampa işlemini gerçekleştirmek için taşınmazların değerlerinin birbirine denk olması gerekmez. Taşınmazlar arasında bedel farkı gözetilmeden yapılabilmektedir. Yada pahalı olan malın sahiplerine, aradaki fark kadar bir ödeme yapılabilmekte yada ikinci bir mal verilebilmektedir.

trampa nedir

Trapma Harcı / Tapu Masrafı

Taşınmazların karşılıklı olarak trampa edilmesi halinde, tapu harcının emlak vergisi değeri yüksek olanı esas alınmaktadır. Yüksek olan değer üzerinden veya daha yüksek değerin bildirilmesi halinde ise bildirilecek değer üzerinden hesaplanmaktadır. Her iki taşınmaz için de hem alıcıdan hem satıcıdan ayrı ayrı olmak üzere Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı tarifenin 20/a bendi gereğince binde 40 (%4)  oranında tapu harcı alınması gerekmektedir. Bu tapu harcı taraflara eşit olarak bölünmektedir. Bir taraf binde 20(%2) oranında harc yatırır iken, diğer tarafta binde 20(%2) harç ödemektedir.

Ayrıca, her il ve ilçeye göre farklılık gösteren ve Tapu ve Kadastro genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünce her yıl yeniden belirlenen tarifeye göre döner sermaye ücreti tahsil edilmektedir.

 Trapma Sözleşmesi (Mal Değişim Sözleşmesi)

Trampa sözleşmesi (Mal değişim sözleşmesi) Türk Borçlar Kanunu 282. Maddesine göre; “Trampa, taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir”. Trampada satış sözleşmesinin aksine bir malın bedeli para ile değil başka bir mal ile ödenmektedir. Trampada taraflar arasında el değiştirmesi kararlaştırılan her iki edim de paradan başka bir maldır.

Diğer yanda da satış sözleşmesine ilişkin hükümler, Trampa  sözleşmesine de uygulanmaktadır. Buna göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği şey bakımından satıcıdır. Kendisine verilmesi üstlenilen şey bakımından alıcı durumundadır. Mal değişim sözleşmesinde tarafların karşılıklı iradeleri uyuşmuş olmalıdır.

Mal değişim sözleşmesi nde genel olarak el değiştiren malların ekonomik değeri birbirine yakındır. Ancak bazı durumlarda daha yüksek bedelli malı devralan tarafın aradaki fark için para ödemesi kararlaştırılabilmektedir. Kararlaştırılmış olması halinde bu para denklik parası olarak da adlandırılmaktadır. Edimin parayı konu edinen yönü daha ağır basıyorsa bu durumda mal değişimi değil satış sözleşmesi söz konusu olacaktır.

Mal Değişim Sözleşmesinin Özellikleri

Trampa sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu ile düzenlenmiştir. Aslında Trampa, paranın icadından daha eski tarihlerden bu yana uygulanan bir sözleşmedir. Mal değişim sözleşmesi bir malın başka bir malla değiştirilmesidir. Değiştirilecek mallar taşınır veya taşınmaz mal olabilmektedir. Mal değişim sözleşmesinde, değiştirilecek malların değerlerinin birbirine eşit olma şartı yoktur. Mal değişim sözleşmesinin konusunu taşınmazlar oluşturuyorsa, bunlar arasındaki değer eşitliğini ayarlamak, trampa edilen malların maliklerine aittir. Tapu müdürünün kendi değer ölçüleriyle böyle bir anlaşmaya müdahale yetkisi yoktur. Değer eşitliği için ödenecek bedel işlem sırasında peşin ödenemeyecekse, ileride ödenecekse bunun için kanuni ipotek tesis edilebilmektedir.

Trampa için Tapu Müdürlüklerinde İstenen Belgeler

 Öncelikle 181 nolu telefondan randevu veya webtapu üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Daha Sonra aşağıdaki belgeleri hazırlamanız gerekmektedir.

  • Tapu Senedi veya taşınmazlarının Ada ve Parsel bilgileri.
  • Taşınmazların bağlı olduğu belediyeden alınan Emlak Beyan Değerleri.
  • Tarafların Nüfus Cüzdanları. (Ehliyet ve pasaport kimlik yerine kabul edilmemektedir.).
  • Taşınmazın cinsi Ev, Mesken veya Üzerinde Ev/Mesken bulunan dükkan, İş yeri vb. ise Deprem Sigortası(DASK)
  • Vekaletname varsa Vekaletname aslı ve vekile ait Nüfus Cüzdanı.
  • Taraflardan (Alıcı veya satıcılardan) okuma yazma bilmeyen varsa 2 adet şahit ve kimlikleri. Ayrıca Şahitler 1.derece akraba ve hısım olamaz.

 Mal değişim sözleşmesine konu olan taşınmazların farklı tapu müdürlüklerinin yetki alanları içerisinde bulunması halinde, Tapu Kadastro genel Müdürlüğü’nün  yetki alanı dışında tapu işlemleri genelgesine göre yapılması gerekmektedir.

https://www.webtapucu.com/mera/

https://www.webtapucu.com/sufa-hakki-onalim-hakki/

“Trampa – 2024” üzerine 2 yorum

Yorum yapın