Tevkil Teşrik ve Azle Ne Demek? 1.0

Burada bahsedilen Tevkil , Teşrik ve Azle kelimeleri Tapu Müdürlüklerinde işlem yapmak için verilen düzenleme şeklindeki vekaletnameler esas alınarak anlatılmıştır.

Tevkil Ne demek?

Tevkil yetkisi ; bir başkasına vekil olan kişi, başka bir kişiyi yine vekaletname ile vekil tayin etmesine denir. Başka bir deyişle bu yetki kullanılarak vekil kendine yeni bir vekil atamış olur.

Daha iyi anlaşılması için bir örnekle açıklayalım.

Şehir dışına çıkan Ahmet, evini satmak için Bülent beye bir vekaletname vererek vekil tayin etmiştir. Ancak Bülent beyin de beklenmedik bir işi çıkmış ve tapu müdürlüğüne imzaya gidemeyecek. Bu noktada vekaletnamede Tevkil yetkisi var ise Bülent bey de Ali beye bir vekaletname veriri. Ahmet Bey’den aldığı ev satma yetkisini Ali Beye devreder. Ahmet Bey’in evini satması için Ali beyi yetkilendirmiş olur.

Burada dikkat edilmesi gereken iki konu vardır.

  • Vekaletnamede bulunmayan bir yetki Tevkil Yetkisi kullanılarak devredilemez. Yukarıdaki örnekten yola çıkarsak vekil olan Mehmet Bey, Ahmet Bey’in ona vermedi bir yetkiyi devredemez. (Ev satmak için vekil olan Mehmet yine ev satmak için Ali beyi vekil tayin eder. Başka bir yetki veremez)
  • Tapu Müdürlüğünde işlem yapabilmek için her iki vekaletnamenin de ibraz edilmesi lazım.

Teşrik Ne Demek?

Vekaletnamede geçen bir diğer husus da teşrik yetkisidir. Vekil Teşrik yetkisini kullanarak kendine bir ortak vekil tayin eder.

Daha iyi anlaşılması için bir örnekle açıklayalım.

Şehir dışına çıkan Ahmet, evini satmak için Bülent beye bir vekaletname vererek vekil tayin etmiştir. Ancak Bülent bey evi tek başına satmaya çekindiği için teşrik yetkisini kullanarak noterden bir vekaletname ile Ali beyi de Ahmet Bey için vekil tayin eder. Satışı Ahmet beyin vekili olarak Bülent Bey ve Ali bey beraber imza atarak tamamlarlar. Böylece sorumluluk ikiye bölünmüş olur.

Azle ne demek ?

Vekaletnamedeki Azle (azil) yetkisi; tevkil ve teşrik yetkisi kullanılarak verilen vekaletnameleri iptal edebilir. (Azil edebilir) anlamına gelir.

Yine yukarıdaki örnekten devam edecek olursa Mehmet beyin Ahmet bey  aldığı vekaletnameye ek olarak tevkil yetkisini veya teşrik yetkisini kullanarak Ali beye verdiği yetkileri iptal etmesidir.

Azil Ne demek?

Bir iş için noterden vekaletname vererek vekil tayin edilen kişinin(vekilin)  görevine son verme yada verilen vekaletnameyi sonlandırma iptal etme anlamına gelir. Azil edilmiş bir vekaletname ile işlem yapılamaz.

Süreli verilen vekaletnamelerde de sürenin dolmasıyla azil etmeye gerek kalmadan vekaletle verilen yetki son bulur. Vekil süre dolmasından sonra hiçbir iş yaptıramaz.

Birlikte (müşterek) veya ayrı ayrı (münferit) vekaleti ifaya Ne demek?

Vekaletname verilirken birden fazla vekil tayin edilir ve vekillerin aynı anda hep birlikte imza atmaları için “birlikte ifaya yetkili” yazılır.

 

Vekaletname verilirken birden fazla vekil tayin edilir ve vekillerden sadece birinin imzasıyla yetkinin kullanılıp işlemin tamamlanması isteniyorsa  vekaletnameye “ayrı ayrı ifaya yetkili“ yazılır. Bu durumda diğer vekiller aranmaz.

Birden fazla vekil tayin edilerek Ayrı Ayrı yetki verilmesi genelde bir vekilin her hangi bir nedenle işlemi takip edemeyecek  olması durumunda bir diğer vekilin (en müsait vekilin) işlemi yaptırması amacıyla verilir.

 

Birlikte veya ayrı ayrı vekaleti ifaya yetkili” olarak yazılmışsa vekiller birlikte temsil yetkisini kullanıp beraber imza atabilir. İsterlerse içlerinden herhangi birisi işleme imza atabilir.

Ahzu Kabza Ne Demek?

Ahzu Kabza bedeli tahsil etme anlamına gelmektedir. Örneğin taşınmaz satışı için verilen vekaletname de ahzu kabza yetkisi var ise, vekil satılan taşınmazın bedelini tahsil eder.

 

Tapu Satış-İpotek Harcı Hesaplama – Tapu Satış ve İpotek Masrafı ne kadar?

Tapu Bağış (hibe) Harcı Hesaplama – Tapu Bağış Masrafı ne kadar?

Alıcı ve Satıcı farklı farklı Tapu Müdürlüklerinde işlem yapabilir mi? Sorunuzun cevabı için tıklayın.

Bu yazının tüm kullanım hakları  www.webtapucu.com’a aittir. Başka mecralarda izinsiz kullanılması veya alıntı yapılması ancak yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.

“Tevkil Teşrik ve Azle Ne Demek? 1.0” üzerine bir yorum

Yorum yapın