Tapu Müdürlüğüne Verilen Vekaletnameler 1.0

Tapu Müdürlüğüne verilen vekaletnameler Müdürlükçe aslı bir defaya mahsus olmak üzere alınarak hem fiziki olarak hemde elektronik ortamda saklanır. Saklanan vekaletname ile tekrar işlem yapılabilir.

Tapu müdürlüklerine vekaletname aslını vermeden önce dikkat edilmesi gereken hususlar.

Tapu Müdürlükleri vekaletname aslını almadan vekaletname ile işlem yapmazlar. Vekaletnamenin renkli veya siyah beyaz fotokopisi ile kesinlikle işlem yaptıramazsınız.

  • Bu nedenle vekaletnamenin en azından bir fotokopisini kendinizde saklayınız.
  • Vekaletnameyi Tapu Müdürlüğü başvuru birimine verdikten sonra mutlaka elinizdeki vekaletname fotokopisi üzerine. “Vekaletname aslı ……… tapu müdürlüğü …….yılı/……… başvuru numarası ile arşivlenmiştir.” şeklinde
  • Veya izmalar atılıp işlem tamamlandıktan sonra elinizdeki vekaletname fotokopisi üzerine. “Vekaletname aslı ……… tapu müdürlüğü …….yılı/……… yevmiye numarası ile arşivlenmiştir.”  şeklinde not  düşünüz.
  • Vekaletname başka bir tapu müdürlüğünde de kullanılacaksa mutlaka vekaletnameyi verirken bu konuyu söyleyerek taahhütname imzalayıp veriniz.(Aşağıda Tapu Müdürlüğüne verilen vekaletname ile Başka bir Tapu Müdürlüğün de işlem yapmak. konusu altında detaylı anlatılmıştır.)

Örnek: “Vekaletname aslı  ………….. Tapu Müdürlüğü 2024 yılı/5201 başvuru numarası ile arşivlenmiştir.” veya “Vekaletname aslı  ………….. Tapu Müdürlüğü 2021 yılı/10302 yevmiye numarası ile arşivlenmiştir.” şeklinde not düşünüz ve saklayınız.

Vekaletname aslı tapu müdürlüğüne verilince tekrar aynı vekaletnameyi kullanmam gerekirse ne yapmalıyım.

Tapu Müdürlüğüne verilen vekaletname ile daha sonra, aynı tapu müdürlüğün de başka bir işlem yapmak istediniz. Yukarıda bahsedildiği gibi bir fotokopi saklayarak üzerine işlem numaralarını yazdıysanız işiniz çok kolay alacaktır.

Tapu Görevlilerine elinizdeki vekaletname fotokopisini göstererek  …….. yılı/ …….. yevmiyede saklanan/arşivlenen  vekaletname ile işlem yapmak istiyorum demeniz yeterli olacaktır.

Aksi takdirde saklanan işlem numarasını bilmiyorsanız işiniz biraz zorlaşacaktır. Çünkü vekaletnamenin tapu müdürlüğün de bulunması zorlaşacaktır. Bu da hem sizin için hem de tapu memurları için zaman kaybı olacaktır.

Tapu Müdürlüğüne verilen vekaletname ile Başka bir Tapu Müdürlüğün de işlem yapmak.

x tapu müdürlüğüne verilen vekaletname ile başka bir tapu müdürlüğünde işlem yapılabilir mi.

Bunun için tapu müdürlüğüne vekaletname teslim edilirken mutlaka bu konudan bahsedilmeli ve aşağıda bulunan taahhütname örneği doldurularak tapu müdürlüğüne vekaletname ile birlikte teslim edilmelidir. Bu sayede tapu müdürlüğüne verilen vekaletnamenin Türkiye deki tüm tapu müdürlüklerinin görebileceği şekilde taranarak elektronik olarak arşivlenmesini sağlamış olursunuz. Bundan sonra yine yukarıda bahsedildiği gibi vekaletnamenin bir fotokopisini üzerine “…………. Tapu Müdürlüğü   …….. yılı/…… başvuru veya yevmiye numarası ile elektronik olarak arşivlenmiştir” notunu düşerek sakladığınız takdirde, bu vekaletname fotokopisi ile Türkiye deki tüm tapu müdürlüklerinde, o vekaletnamenin aslı olmadan sadece fotokopiyi ve üzerindeki notu göstererek işlem yapabilirsiniz.

Taahhütname örneği

………………. TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                      
(Talep ve Taahhütname)       

Tapu işlemi için tarafımızdan ibraz edilen …………………………………………………….
tarafından düzenlenen ……………………… tarihli/numaralı yetki belgesinde/vekaletnamede
bulunan yetki ve/veya yetkililerde herhangi bir değişikliğin olması durumunda, işlemin
yapılacağı tapu müdürlüğüne yeni belge ibraz etmek sureti ile bildirim yapılması gerektiğini
bildiğimizi ve bunu kabul ettiğimizi, işbu tapu işlemi için tarafımızdan ibraz edilen söz
konusu belgelerin tüm Türkiye’de kullanılabilmesini talep ettiğimizi, bu hususlardaki tüm
sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Ad Soyad ve imza

 

tapu harcı hesapla

Buraya tıklayarak taahhütname örneğini indirebilirsiniz.

Bu yazının tüm kullanım hakları  www.webtapucu.com’a aittir. Başka mecralarda izinsiz kullanılması veya alıntı yapılması ancak yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.

İlginizi Çekebilir:

Tapu Satış işlemi nasıl yapılır. Masrafı ne kadar?

Tapu Bağış (hibe) işlemi nasıl yapılır. Masrafı ne kadar?

“Tapu Müdürlüğüne Verilen Vekaletnameler 1.0” üzerine 4 yorum

Yorum yapın