Vekaletname ile Tapu işlemleri nasıl yapılır

Vekaletname nedir nasıl verilir

Tapu işlemleri için gerçek hak sahibi, tapu müdürlüğüne gidemediği durumda vekaletname verir. Güvendiği bir kişiye, yapılmasını istediği işlem için, yetkilendirmek amacıyla noterler veya konsolosluklar vasıtasıyla vekaletname verir. Tapu İş ve işlemlerini kendi adına yapması için bir başkasını yetkilendirmesi dir.

Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde yapılacak her hangi bir işlem için hak sahibi tarafından verilen vekaletnamenin şekli ve içeriğinde aşağıdaki hususların bulunması gerekmektedir.

  • Tapu işlemleri için verilen Vekaletnameler Noterlik veya Konsolosluklarca “Düzenleme” şeklinde yapılmalıdır.
  • Vekaletname, nüfus cüzdanı veya geçerli kimlik belgelerine göre düzenlenmiş olmalıdır.
  • Vekaletname üzerine, vekalet verenin yakın tarihte çekilmiş vesikalık fotoğrafı yapıştırılır.
  • Vekaletnamede, yapılacak işlem, duraksamaya yol açmayacak şekilde açıkça her bir işlem için ayrı ayrı belirtilir. Örneğin; satış, bağış, taksim, ifraz, intikal gibi işlemlerde, vekilin açıkça yetkili olduğu vekaletnamenin içine ayrı ayrı yazılmalıdır.
  • Vekaletname tevkilen (Vekil yetkisini başkasına devretmişse) düzenlenmiş ise. İlk vekaletnamede vekilin bu devir yetkisine sahip olduğu açıkça belirtilmiş olmalıdır. Bu yetki ikinci vekaletnamede de açıkça belirtilmelidir. İşlem sırasında her iki vekaletnamede tapu müdürlüğüne ibraz edilmelidir.
  • Vekaletnamelerde düzeltmeler varsa, bu konudaki çıkıntılar ve düzeltmeler vekaletnameyi düzenleyen merci tarafından imza ve mühür ile onaylanmış olmalıdır.

Türk Elçilik ve Konsolosluklarınca düzenlenen vekaletnameler

Yabancı ülkelerde düzenlenen vekaletnamelerde ayrıca aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Türk Elçilik ve Konsolosluklarınca düzenlenen vekaletnameler Türkiye’de verilmiş vekaletnameye ilişkin hükümlere tabidir.

vekaletname ve apostille

Yabancı Ülkelerde vekaletname nasıl verilir. Apostille ne demek

Yabancı devletlerin yetkili makamlarınca kendi kanunlarına göre düzenlenen vekaletnameler ise düzenlendiği ülkenin yetkili makamlarınca 5 Ekim 1961 tarihli La Haye sözleşmesine göre tasdik edilip, “Apostille” (Convention de La Haye du Octobre 1961) ibaresini taşıyan vekaletnamelerde o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmadan işlem yapılır.

Apostille” tasdiki bulunmayan vekaletnamelerde ise, ilgili noter imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu mercinin imza ve mührünün de o yerdeki Türk Konsolosluğunca tasdik edilmiş olması aranılacaktır.

 

Bu yazının tüm kullanım hakları  tapumasrafi.com’a aittir. Başka mecralarda izinsiz kullanılması veya alıntı yapılması ancak yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.

Tapu Satış işlemi nasıl yapılır. Masrafı ne kadar?

Tapu İntikal işlemi nasıl yapılır. Masrafı ne kadar?

“Vekaletname ile Tapu işlemleri nasıl yapılır” üzerine 2 yorum

Yorum yapın