Tapu Bağış Harcı – Tapu Hibe Harcı Hesaplama 2024

2024 yılı Tapu Bağış harcı hesaplama, Tapu Hibe Harcı hesaplama sorularınızın cevabını aşağıdaki hesaplama robotunu kullanarak Hesaplayın. Döner sermeye ücreti ile birlikte en doğru ve güncel şekilde hesaplayın.

Tapu Bağış (Hibe) İşlemi Nasıl Yapılır?

Bağış, hibe , bir bedel veya başkaca bir karşılık alınmaksızın bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemidir.
Reşit ve mümeyyiz olmayan kişiler kanuni temsilcilerinin (veli veya vasinin) izni ile dahi bağış yapamazlar. Vasi, vesayeti altındaki kimsenin malını bağışlayamaz. Anne-baba da velayetleri altındaki küçüğün malını satabildiği halde bağışlayamaz. Medeni Kanun Madde 449- Vesayet altındaki kişi adına kefil olmak, vakıf kurmak ve önemli bağışlarda bulunmak yasaktır).

Bağış işlemi için istenen belgeler ve işlemin mali yönü nedir?

Bağış (hibe) işlemi için Tapu Müdürlüğünce istenen belgeler:

  • İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı.
  • Taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınan Emlak Beyan Değeri.
  • Tarafların Nüfus Cüzdanları (Ehliyet Kabul edilmez).
  • Taşınmazın cinsi Ev, Mesken veya Üzerinde Ev/Mesken bulunan dükkan, İş yeri vb. ise Deprem Sigortası(DASK)
  • Vekaletname varsa, Vekaletname aslı ve vekile ait Nüfus Cüzdanı.
  • Taraflardan (Bağışlayan veya bağışı kabul eden) okuma yazma bilmeyen varsa 2 adet şahit ve kimlikleri. (şahitler 1.derece akraba/hısım olamaz).

İşlemin mali yönü:

Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı alınır. Tapu Harcı bağışı kabul eden taraftan tahsil edilir. Yukarıdaki Hesaplama Aracını kullanarak tapu bağış harcı hesaplayabilirsiniz.

Bağış işleminden sonra, veraset ve intikal vergisi yönünden tapu sicil müdürlüğünce vergi dairesine duyuruda bulunulur. Hibe işleminden sonra yapılacak ilk işlemde taşınmazın hibe ilişiği aranacaktır.Hibe ilişiği kesilmeden o gayrimenkulle ilgili ikinci bir işlem tapu müdürlüğü tarafından karşılanmaz.

6083 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı tarifeye göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir. Yukarıdaki hesaplama motorumuzda il ve ilçelere göre ayrı ayrı tahsil edilen döner sermaye bedelini hesaplayabilirsiniz.

tapu bağış harcı hesaplama

Tapu Bağış Harcı Ne Zaman Ödenir?

Taşınmazın bağışı için Tapu Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulur. Gelen randevu mesajından sonra, Tapu harcı yatırılıp randevu saatinde imzaya gidilmelidir. Tapu Harcı yatırılmadan tapu işlemlerinde akit imzaları alınmaz ve işleminiz tamamlanmaz.

Rücu Şartı İle Bağış- Rücu Şartlı Hibe ne demek?

Borçlar Kanununun 242. maddesine göre rücu şartı ile bağış (Hibe) yapılabilir. Rücu şartı, bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, taşınmazın mülkiyetinin bağışı yapana (eski malike) geri dönmesidir. Bu rücu şartı tapu sicilinin şerhler sütununa ” bağışlayan (eski malik adına) bağıştan rücu şartı vardır” yazılarak tescil edilir.

Rücu şartı gerçekleşirse o taşınmaz eski malik adına geri tescil edilir.

Rücu şartı gerçekleşmez ve bağışlayan önce vefat ederse, bağışı kabul eden tarafından bu ölüm veraset belgesi veya nüfus kayıt örneği ile ispat edilerek tapu kütüğünden terkini istenir.

Kaynaklar :

Medeni Kanun

492 Sayılı Harçlar Kanunu

www.tkgm.gov.tr

 

Bu yazının tüm kullanım hakları  www.webtapucu.com’a aittir. Başka mecralarda izinsiz kullanılması veya alıntı yapılması ancak yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.

webtapucu.com sitesinde hesaplanan tapu harcı bilgilendirme amaçladır.

Girilen Bilgilerle Tapu Müdürlüklerinde hesaplanan harçlarda farklık doğması halinde www.webtapucu.com sitesi sorumlu tutulamaz.

İlginizi Çekebilir:

Tapu müdürlüğüne verdiğim vekaletnameyi tekrar kullanmam gerek. Ne yapmalıyım?

https://www.webtapucu.com/tapu-satis-masrafi-hesaplama/

https://www.webtapucu.com/e-devlet-miras-sorgulama/

“Tapu Bağış Harcı – Tapu Hibe Harcı Hesaplama 2024” üzerine 5 yorum

Yorum yapın