Reddi miras nasıl yapılır 1.0

Reddi miras 

Reddi miras veya Mirasın reddi, Yasal ve atanmış mirasçılar tarafından sulh hukuk mahkemesine sözlü veya yazılı beyanla yapılır. Reddin kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Sulh hakimi, durumu bir tutanakla tespit eder. Mirasçıya reddi gösteren bir belge verilir. Yasal süresi içinde mirası reddetmeyen mirasçı, mirası kayıtsız şartsız kazanmış olur.

reddi miras nedir

Mirası red edemeden ölen mirasçının red hakkı, kendi mirasçılarına geçer.

Yasal mirasçılardan biri mirası red ederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, mirası red eden kişinin mirasçılarına geçer.

En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, Sulh Hukuk Mahkemesince iflas hükümleri uyarınca tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemiş gibi hak sahiplerine verilir.

Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.

Reddi miras süresi

Miras üç ay içinde red edilmelidir.  Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe miras bırakanın ölüm tarihinden başlar.

Vasiyetname ile atanmış mirasçılar, miras kaldığı kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren, üç ay içinde mirası red edebilirler.

Reddi miras dilekçe örneği

 

……… ……SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACILAR                       :1- (Red eden mirasçıların TC Kimlik Noları ve Adresleri)

2-

KONU                         : Muris ………..’ın mirasının reddedildiğini beyanla, davacılar adına mirasın kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tescili talebimizden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR

Muris (TCN:…………….) nolu …(Adı/Soyad)……..…..    …./…./202…..  tarihinde vefat etmiş olup (EK-1: Ölüm Belgesi) (EK-2: Veraset Belgesi), davacılar(TCN:…………….) nolu …(Adı/Soyad)……..…..  , (TCN:…………….) nolu …(Adı/Soyad)……..…..    …  olarak Muris ………………..’ın mirasının kayıtsız ve şartsız reddettiğimizi Türk Medeni Kanunu kapsamında öngörülen yasal sürede Sayın Mahkeme’nin takdirine sunmaktayız.

Mirasın kayıtsız ve şartsız olarak gerçek reddedildiğini beyanla, adımıza mirasın kayıtsız, şartsız reddedildiğinin tespit ve tesciline karar verilmesi Sayın Mahkemenizden arz ve talep etmekteyiz.

 

HUKUKİ NEDENLER                        : TMK, HMK ve sair ilgili tüm mevzuat,

DELİLLER                                              :Delil sunma hakkımız saklı kalmak kaydıyla;

EKLER:

  • EK-1: Ölüm Belgesi
  • EK-2: Veraset Belgesi
  • EK-3: Nüfus kayıt örneği
  • Nüfus kayıtları (celbi talep olunur)
  • Tanık, Bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.

 

NETİCE VE TALEP                             : Yukarıda arz ve izah edilen sebepler ve inceleme sırasında re’sen öngörülecek nedenlerle; davacılar …………….. , ………….. ve ………………olarak tarafımızın…………….T.C. Kimlik numaralı Muris …………..’ın mirasını kayıtsız ve şartsız  reddettiğinin tespit ve tesciline karar verilmesi Sayın Mahkememizden arz ve talep olunmaktadır.

tapu başvuru

Reddi miras, emekli aylığını almaya engel midir?

Hak sahipleri mirası reddetseler de, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları müracaat neticesinde hak sahipliği şartlarını taşıdıkları sürece aylık almalarına engel teşkil eden bir durum bulunmamaktadır.

Mirasın reddi halinde miras kime kalır?

  • Yasal mirasçılardan biri mirası red ederse onun payı, kendisi sağ değilmiş gibi, onun mirascılarına geçer.
  • Altsoyun tamamının mirası reddetmesi halinde, bunların payı sağ kalan eşe geçer.
  • En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras. Sulh Hukuk Mahkemesince iflas hükümleri uyarınca tasfiye edilir. Tasfiye sonunda arta kalan değerler, mirası reddetmemiş gibi hak sahiplerine verilir.

Reddi miras ne zaman yapılır?

  • Miras üç ay içinde red edilmelidir.  Bu süre, yasal mirasçılar için miras bırakanın ölüm tarihinden başlar.
  • Vasiyetname ile atanmış mirasçılar, miras kaldığı kendilerine resmen bildirildiği tarihten itibaren, üçay içinde mirası reddedebilirler.

3 aylık süre geçtikten sonra miras reddedilebilir mi ?

Türk Medeni Kanunu’nun 606. Maddesi gereği mirasçılar mirası üç ay içinde red etmelidir. Bu süre içinde reddedilmeyen miras, kanun gereği kesin kazanılmış olur.

Reddi miras nereye yapılır

Yetkili mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Noterlerden reddi miras yapılamaz.

Reddi miras davası nasıl açılır?

Mirası red etmek isteyen mirasçıların kendileri yada avukatları aracılığı ile Sulh Hukuk Mahkemelerine dilekçe ile başvurarak dava açılması gerekir.

18 yaşından küçükler reddi miras yapabilir mi ?

Fiil ehliyetine sahip olan mirasçılar mirasın reddedildiğine ilişkin iradelerini bizzat gösterirken, fiil ehliyetine sahip olmayanlar. (18 yaşını doldurmamış küçükler, kısıtlılar gibi sınırlı ehliyetsizler). Yasal temsilcileri yani veli, vasi aracılığıyla red di miras yapabilirler.

Reddi miras davası ne kadar sürer?

Reddi miras davası Hasımsız ve tek taraflı olduğu için, Sulh Hukuk Mahkemelerinin yoğunluğuna göre değişse de kısa süreler içerisinde karara bağlanır.

Kaynaklar:

www.tkgm.gov.tr

www.mevzuat.gov.tr

Diger Yazılar:

https://www.webtapucu.com/veraset-ilami-nasil-alinir/

https://www.webtapucu.com/vasiyetname/

Bu yazının tüm kullanım hakları  webtapucu.com’a aittir. Başka mecralarda izinsiz kullanılması veya alıntı yapılması ancak yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.

“Reddi miras nasıl yapılır 1.0” üzerine 4 yorum

Yorum yapın