Kira Şerhi Harcı 2024

tapu harcı hesapla

Kira Şerhi Harcı Ne kadar? Kira Şerhi Nedir?

Kira Şerhinin Tapuya tesisinde ödenmesi gereken harcı yazımız altında bulunan hesaplama robotunu kullanarak hesaplayabilirsiniz.

Kira şerhi, bir taşınmaz malın maliki ile kiracısı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu siciline şerh verilmesi işlemidir. Kira sözleşmesinin tapu siciline şerhi, taşınmazın 3. kişilere satılması durumunda kiracıyı korumak adına uygulanır. Başka bir deyişle tapu kütüğüne tescil edilen kira akdi 3.kişilere karşı ileri sürülebilir hale gelir.

Normal şartlarda kiralanmış taşınmazın satılması durumunda kira şerhi tapu kütüğüne şerh edilmemiş ise yeni malikin kiracıyı çıkarma hakkı vardır. Ancak tapu kütüğüne şerh edilmiş bir kira sözleşmesi varsa, yeni malik tapu müdürlüğünde taşınmazı satın alır iken kira sözleşmesini bilerek ve kabul ederek alacağı için kiracıyı çıkaramaz. Kira Akdinin sonlanmasını beklemek zorundadır. Kiracıya uzun süreçte büyük avantaj sağlayan bu şerh için herhangi bir süre sınırı olmayıp kira sözleşmesinin süresi boyunca tapu kütüğüne şerh edilebilir.

Kira akdinde süre sona erdiğinde sözleşmenin kendiliğinden uzama durumu varsa bu uzamanın da tapu siciline ayrıca şerh edilmesi gerekir.

KİRA SÖZLEŞMESİ DÜZENLEME

Kira sözleşmesi iki şekilde hazırlanabilir.

1-Noterde düzenleme şeklinde yapılmış veya noterde tasdiklenmiş kira sözleşmesi

2-Adi yazılı şekilde hazırlanmış kira sözleşmesi

Kira sözleşmesi noterde hazırlanmış ve taraflardan herhangi birine (kiralayan veya kiracıya) tapuya şerh koydurma yetkisi verilmişse Tapu müdürlüğüne kira sözleşme ile taraflardan birinin talebi ile şerh verilebilir. Ayrıca Noterde kira sözleşmesi düzenlendiğinde Damga vergisi Noter tarafından alındığından tapu müdürlüğünde tekrar ödenmez.

Kira sözleşmesi adi yazılı şekilde yapılmış veya noterde düzenlenmiş noter sözleşmesinde taraflardan birine yetki verilmediyse kira şerhinin tesisi için tapu müdürlüklerinde işleme iki tarafında (kiralayan ve kiracı) katılması zorunludur.

Ayrıca adi yazılı şekilde yapılarak  taraflarca imzalanmış kira sözleşmesinin tapuya şerhinde kira sözleşmesi sayısınca harç ve döner sermaye bedeline ek olarak Damga vergisi de ödenir.

Tapuda Kira Şerhi için İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Kira sözleşmesi,

3) Sözleşme Noterde Düzenlenmiş yada Sözleşmedeki imzalar noterce onaylanmış ise ve şerh yetkisi varsa Taraflardan birinin istemi.

4) Kira Sözleşmesi Noterce onaylanmamış ise veya şerh yetkisi yoksa tarafların istemi.

5) Taraf/Tarafların Kimliği , İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

6) Kiralanan taşınmaz ev ise DASK

Kira Şerhi Tapu Masrafı

Hesaplama robotumuz 2023 yılı için güncellenmiştir.


Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 10. Pozisyonuna uyarınca, kira sözleşmelerinin tapuya şerhinde sözleşme süresine göre hesaplanacak kira toplamı üzerinden, sözleşmede süre belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden, Binde 6.83 oranında harç tahsil edilir. Ayrıca Kira Sözleşmesi noterce düzenlenmemiş ise kira sözleşmelerinin şerhinde damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun 1.c pozisyonu uyarınca, Binde 1.89 oranında damga vergisi tahsil ettirilir.

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

 

İlginizi çekebilir:

Tapu Masrafı Hesaplama Robotu

Kat Mülkiyeti – Kat İrtifakı Nedir? Nasaıl Kurulur? Tapu Masrafı Nekadar?

Yorum yapın