Kat Mülkiyeti Nedir,Kat İrtifakı Nedir, Tapu Masrafı Ne Kadar 2024

kat mülkiyeti
kat mülkyeti

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti nedir sorusuna kısaca, Tamamlanmış bir yapının kat, mesken, daire, büro, dükkan ve depo gibi bağımsız bölümlerinin birbirinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılabilmesi için, her bir bağımsız bölüme ayrı bir tapu senedi çıkartılarak, sahibine mülkiyet hakkı tanınması olarak ifade edilebilir.

Kat mülkiyeti kurulabilmesi için, bir arsa üzerindeki inşaatın tamamlanmış ve belediyeden yapı kullanma izin belgesi (iskan belgesi) almış ve bağımsız bölümlerin kullanılmaya hazır hale gelmesi gerekir.

Kat İrtifakı Nedir?

Kat İrtifakı nedir sorusuna kısaca, Yapılmakta olan veya ileride yapılacak olan bir yapının, Mesken, Daire, Dükkan ve benzeri nitelikteki bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, her bir bağımsız bölüme ayrı bir tapu senedi çıkartılarak, sahibine mülkiyet hakkı tanınması olarak ifade edilebilir.

Kat irtifakı özet olarak, arsa üzerine yapılacak inşaat da bulunan daire dükkan gibi bağımsız bölümlerin tapu senetlerinin çıkartılarak sahiplerine mülkiyet hakkının, inşaat tamamlanmadan önce devredilmesi ve satılması için kurulur. Yani bir tapu çeşidi olan kat irtifakı, henüz tamamlanmamış bir inşaatta hak sahiplerine paylarını devredebilmek ve göstermek amacını güder.

Kat İrtifakı Kurulması İçin Hangi Evraklar gereklidir?

 • İnşa edilecek binaya ait belediyeden onaylı inşaat projesi. (Belediye tarafından taranarak online olarak yani sistem üzerinden tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu Müdürlüğü fiziki olarak projeyi istemez.)
 • Proje üzerinde Vaziyet planı çizili olmalıdır.
 • Yönetim planı
 • Tapu Sahiplerinin nüfus cüzdanı. (Temsil varsa temsile ait yetki belgesi veya vekaletname ve temsilcinin kimlik belgesi)
 • Belediyeden alınan İnşaat İzni (Yapı ruhsatı)

Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tapu Masrafı Ne kadar?

Tapu müdürlüklerinde bu işlemler için harç alınmaz. Ancak ilçelere, ve oluşan bağımsız bölüm sayılarına göre değişen oranlarda döner sermaye ücreti alınır.

Kat mülkiyeti tesisi ve Kat irtifakı tesisi Masrafını sayfa altında bulunan Hesaplama aracımızı kullanarak hesaplayabilirsiniz.

Elimdeki Tapunun Kat Mülkiyeti mi Yoksa Kat İrtifakı mı olduğunu nasıl anlarım?

Bir Tapunun Kat mülkiyeti mi yoksa kat irtifakı mı olduğunu, yeni tapu senetlerinin(Kenarlıkları kırmızı ve kahverengi tonlarında) en altında bulunan kare kod kısmının hemen üzerinde yazmaktadır.  Üstteki resimde görünmektedir.

Kat İrtifakı Kat Mülkiyetine Nasıl Çevrilir?

Bina inşaat halinde iken arsa üzerine kurulan kat irtifakının, İnşaat tamamlanıp belediyeden yapı kullanma izin belgesi(oturma izin belgesi) alındıktan sonra Kat Mülkiyetine çevrilmesi gerekir.

Kat mülkiyetine çevrilmesi için öncelikle binanın tamamlanmış olmalı. Bina tamamlandıktan sonra belediyeye oturma izni için müracaat edilir. Belediye tamamlanan binayı kontrol ederek eğer bir eksiklik yoksa bina için yapı kullanma izin belgesi (oturma izni) düzenler ve iskan harçlarını tahsil eder. Bu aşamadan sonra Belediyeden Kadastro müdürlüklerine online bağlantı var ise belediye evrakları sistem üzerinden Kadastro Müdürlüğüne otomatik gönderir. Eğer online bağlantı yok ise belediyenin hazırlamış olduğu evrakları ilgilisinin Kadastro Müdürlüğüne elden teslim etmesi gerekir. Kadastro Müdürlüğü ise taşınmazın “arsa” olan cinsinin (bina,apartman, ev vb.) değişikliği için değişiklik beyannamesi hazırlar.

Bu evraklar hazırlandıktan sonra Kadastro müdürlüklerince evraklar elektronik olarak sistem üzerinden Tapu Müdürlüğüne gönderilir. Tapu Müdürlüklerince de evraklar re’sen işleme alınarak Kat İrtifakı tapuları Kat Mülkiyetine çevrilir. Kat Mülkiyeti tapuları Tapu Müdürlüğünce basılarak ilgilisine telefon yada kısa mesaj yolu ile Kat Mülkiyeti tapularının hazır olduğu bildirilir.

Hazır bulunan tapuları almak için Daire sahibi yada Apartman yöneticisi yada müteahhit tapu müdürlüğüne giderek Kat Mülkiyeti Tapularını alır.

 • Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine geçiş işlemi harç ve döner sermaye ücretinden muaftır.

Kat Mülkiyeti Kurulması İçin Hangi Evraklar gereklidir?

Bazı durumlarda Kat irtifakı kurulmadan inşaat tamamlanır. Böyle durumlarda direkt olarak Kat mülkiyeti kurulması gerekir.

Kat Mülkiyeti Kurulması için Tapu Müdürlüğünde aşağıdaki evraklar gereklidir.

 •  İnşa edilecek binaya ait belediyeden onaylı inşaat projesi. (Belediye tarafından taranarak online olarak yani sistem üzerinden tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu Müdürlüğü fiziki olarak projeye istemez.)
 •  Proje üzerinde Vaziyet planı çizili olmalıdır.
 •  Yönetim planı
 •  Tapu Sahiplerinin nüfus cüzdanı. (Temsil varsa temsile ait yetki belgesi veya vekaletname ve temsilcinin kimlik belgesi)
 •  Belediyeden alınan Yapı Kullanma İzin belgesi (İskan ruhsatı)
 •  Dask (Deprem Sigortası)

Hesaplama robotumuz 2023 yılı için güncellenmiştir.

Kaynaklar :

Kat Mülkiyeti Kanunu

www.tkgm.gov.tr

Bu yazının tüm kullanım hakları  www.webtapucu.com’a aittir. Başka mecralarda izinsiz kullanılması veya alıntı yapılması ancak yazıya link verilerek referans gösterilmesi şartıyla mümkündür.

webtapucu.com sitesinde hesaplanan tapu harcı bilgilendirme amaçladır.

Girilen Bilgilere göre bu sayfada hesaplanan tapu harcı. İle Tapu Müdürlüklerinde hesaplanan harç arasında farklık doğması halinde webtapucu.com sitesi sorumlu tutulamaz.

İlçelere ait Tapu Döner Sermaye Ücretlerini hesaplamak için tıklayınız.

https://www.webtapucu.com/veraset-ilami-nasil-alinir/

“Kat Mülkiyeti Nedir,Kat İrtifakı Nedir, Tapu Masrafı Ne Kadar 2024” üzerine 2 yorum

Yorum yapın