Farklı Tapu Müdürlüklerinde işlem Yapmak 1.0

Farklı Tapu Müdürlüklerinde işlem yapmak ; Tapu Müdürlüklerin de yeni uygulama başladı. Alıcı ve satıcıların farklı farklı şehirlerde olması durumunda satıcı ve alıcılar bulundukları yer tapu müdürlüğünde imza atarak işlem yapabilirler.

Farklı Tapu Müdürlüklerinde tapu işlemi nasıl yapılır.

Örneğin satıcı başka bir şehirde, a tapu müdürlüğünde ve alıcı farklı bir şehirde b tapu müdürlüğünde olsun. bunlar bir araya gelmeden farklı tapu müdürlüklerin imza atarak işlem tamamlanacak.

Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan satış, bağış v.b. sözleşmelerde tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları halinde. tarafların imzalarının Tapu memurları tarafından ayrı ayrı alınması ile satışın tamamlanması mümkün hale getirildi. Düzenleme 01.01.2020 tarihinde tüm tapu müdürlüklerinde yürürlüğe girdi.

Yurt dışı teşkilatı şuanda sadece Almanya Berlin konsolosluğunda bulunmakta olup Tapu ve Kadastro Müdürlüğünün Yurt dışı teşkilat sayısını artırarak 12 ülkeye daha Tapu müdürlüğü açılması için çalışmaları devam etmektedir.

Uygulama ile birbirinden farklı yerlerde hatta yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın aynı anda bir müdürlükte hazır bulunmasına gerek olmadan işlem yapması mümkün hale geldi.

Böylece vatandaşların yaşadıkları yerden ayrılmadan ve günlük işlerini aksatmadan işlem yapmaları, zaman kaybının önlenmesi ile seyahat, konaklama vb. giderlerden tasarruf etmeleri sağlandı.

farklı tapu müdürlüklerinde işlem yapma

 İşlemin detayları nedir? Hangi İşlemler yapılır?

  • Sadece satış, bağış ve mal değişim işlemleri gerçekleştirilebilir.
  • Tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri karşılanmaz.
  • Başvuru, mülkiyeti devreden yani satıcı/satıcılar tarafından yapılır.

Mülkiyeti devreden tarafın yani satıcıların birden fazla olması  halinde  bütün satıcıların tek bir tapu müdürlüğünde olması  gerekir.

Mülkiyeti devralan taraflar (alıcılar) birden fazla ise tamamının aynı birimde bulunmaları gerekir.  Ancak, devralan taraflardan biri veya birkaçı satıcılar ile aynı birimde bulunabilir.

Satış-ipotek işleminde ipoteğin tarafları alıcı ve ipotek lehtarı olduğundan alıcı ve ipotek  lehtarının  aynı  birimde  bulunması  koşuluyla,  satış-ipotek  talebi  tek  işlem  olarak gerçekleştirilebilir.

 Başvuru Nasıl Yapılır ve İmzalar nasıl atılır?

Tapu satış İşlemi başvurusu satıcı tarafından yapılır. Satıcının bulunduğu tapu müdürlüğü tarafından satış işlemi hazırlanarak akdin taraflarına randevu  Saati  mesajla bildirilir. Mesajda, Farklı müdürlüklerde bulunan tarafların (alıcı ve satıcıların.) imza aşamasında aynı anda bulundukları şehirdeki tapu müdürlüğün de hazır bulunması  gerektiği  belirtilir.  Her iki birimdeki  görevli  personelce tarafların aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü veya sesli araçlar ile teyit edilir. Taraflar hazır halde bulunursa tapu memurları tarafından satıcıya satış bedelini alıp almadığı sorulur. Satış bedeli ödenmiş ise imzalar alınıp işlem sonuçlandırılır. Alıcıya bulunduğu şehrin tapu müdürlüğü tarafından tapu senedi teslim edilir.

Tarafların aynı anda birimlerde hazır  bulunmamaları halinde imzaları alınmaz. Tekrar randevu saati verilerek randevu saatinde aynı anda hazır olmaları istenir.

Kaynaklar

https://www.tkgm.gov.tr/tr/icerik/taraflarin-farkli-birimlerde-bulunmalari-halinde-islem-yapilmasina-iliskin-basin-duyurusu

İlginizi Çekebilir

 Tapu Hibe Harcı Hesapla – Tapu Bağışı Nasıl Yapılır?

 

 

“Farklı Tapu Müdürlüklerinde işlem Yapmak 1.0” üzerine bir yorum

Yorum yapın