İntifa Hakkı 1.0

İntifa hakkı , sahibine konusu olan şey üzerinde tam bir kullanma ve yararlanma yetkisi verir. Harçlar Kanunun 6. Maddesince taşınmaz malın değerinin üçte ikisi intifa hakkı na, üçte biri de kuru mülkiyete ayrılacağı belirtilmiştir. Kuru Mülkiyet diğer adıyla çıplak mülkiyet sahibi. Taşınmazın sahibi olmasına rağmen, taşınmazı kullanma ve yararlanma yetkisi intifa hakkı sahibine ait olmaktadır. … Devamını oku

İrtifak Hakkı 1.0

İrtifak Hakkı – Eşyaya Bağlı İrtifak Hakları İrtifak hakkı, bir taşınmaz üzerine, diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yüktür. Yüklü taşınmazın sahibinin bazı yetkilerini kullanmasını kısıtlar. Veya yararlanan taşınmaz sahibinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına olanak tanır. Üzerine yük tesis edilen taşınmaza yükümlü (hadim) taşınmaz denir. Bu yükten yararlanan taşınmaza da hakim taşınmaz denir. Eşyaya … Devamını oku